O spoločnosti

Vydavateľstvo TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. sa zameriava na vydávanie publikácií zameraných na prezentáciu a podporu rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.

Vydávanie originálnych reprezentatívnych obrazových publikácií podorujúce prezentáciu a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.